Järnbäraland
Utelning av hederstecken ExÖM

2018-04-12

I samband med logekväll den 12 april överlämnade DSS Hugo Tamm hederstecken för ExÖM till Per Olov Söderlund
Broder Per Olov var Övermästare i logen 1998-1999