Järnbäraland
Festmåltid för asylsökande

2018-03-22

Broder Bengt Ehnström berättade från sitt besök hos Nås Missionsförsamling och den festmåltid som de asylsökande hade tillagat, maten räckte till drygt 100 personer.Logen hade bidragit med 3500:- och det blev 6:- över.