Järnbäraland
Tobaksfri Ungdom

2018-03-08

Logen har gett ett bidrag på 500:- till gruppen för tobaksfri ungdom i Gagnef.
eleverna i årskurs 6 skriver kontrakt om tobaksfrihet under högstadietiden.
eleverna har i gengäld fått vara med på utlottning av priser varje läsårsslut.
Den nya utmaningen är e-cigaretter och vattenpipa som man lagt till kontraktet.