Järnbäraland
Nås missionsförsamling

2018-02-22

Logen har gett Nås missionsförsamling ett bidrag på 3 500:- till deras verksamhet.
Nås Missionsförsamling bedriver ett socialt arbete bland asylsökande som bor på orten som för tillfället är ca.90 st.
Det har utformat sig till en samling varje onsdag kallat "ÖPPET HUS".