Järnbäraland
Invigningsgraden den 29 april

2016-04-29

Den 29 april invigdes Anders Lundin,Tomas Bajer och Oskar Fredriksson