Järnbäraland
Storsiren besökte logen

2011-11-25Logen 98 Järnbäraland Vansbro gästades i fredags av representanter från den Svenska Ordensledningen,Sorsire Anders Lundgren, StorSekreterare Gunnar Ljungholm,
StorSkattmästare Erik Nordqvist.
70 st Odd-fellowbröder var närvarande vid fredagens möte, logen fick besök från 9 loger
varav tre Odd-fellowbröder från Lillehammer deltog.
De gästande bröderna fick vara med om en invigning av 5 st Odd-fellowbröder till logen 98 Järnbäraland.

Bröder på bilden:
StorSekreterare Gunnar Ljungholm, Övermästare Hans Erik Bertilsson
StorSire Anders Lundgren, StorSkattmästare Erik Nordqvist
Distriktstorsire Lennart Björn, Strorrepresentant Uwe Weigel
Främre raden, de nyinvigda bröderna i 98 Järnbäraland
Fredrik Ahlgren, Börje Larsson, Nall Lasse Andersson, Börje Nahlbom, Mats Strandberg.