Järnbäraland
Besök av Diakonin

2012-12-13

I samband med logemötet den 13 december överlämnade Övermästare Stefan Olsson en penninggåva på 2000 kronor vardera till Diakonin i Vansbro och Gagnef. Diakoniassistent Karin Pers Vansbro och Diakon Kristina Björklund Gagnef mottog gåvan och informerade om verksamheten i respektive församling.