Järnbäraland
Sanningens grad

2019-05-09

Fem bröder fick sanningen grad den 9 maj
Jan Willman B98,Fredrik Thunell B 107,
Richard Månsson B107, Benny Wulff B137,
Fins Kjell Eriksson B98