Järnbäraland
Veteranteckenutdelning

2019-04-11

Broder Sven Erik Gustafsson fick veterantecknet den 11 april.
DSS Hugo Tamm, ÖM Alf Bakken, Veteran Sven Erik Gustafsson