Järnbäraland
Ordenshuset

Huset byggdes 1925 och ombyggdes 1937, därefter återuppbyggdes det efter en brand 1939 till sitt nuvarande skick.

Besöksadressen är Odd Fellowgatan 7

Kvarteret heter Tre Länkar