Oscar I
Möteskalender
 • 13

  Aug

  Program och plats enligt separat kallelse. Program och plats meddelas senare.

  FK – 18:30

 • 28

  Aug

  Sommarsammanträde Resa till Eksjö

  FK – 15:00

 • 10

  Sep

  Högtidsloge Reception Grad I.

  MK – 19:00

 • 24

  Sep

  Högtidsloge Äldre Bröder inbjudna

  MK – 19:00

 • 8

  Okt

  Fördjupningsloge B III, Instr. Logens organisation Nom 2 ÄM samt val.

  MK – 19:00

 • 20

  Okt

  Minnesloge. R36 ansvarig.

  MK – 15:00

 • 22

  Okt

  Högtidsloge Rec Inv.

  MK – 19:00

 • 12

  Nov

  Fördjupningsloge Nom 1 Utskott o Rev, Budget 2025.

  MK – 19:00

 • 26

  Nov

  Högtidsloge Rec Grad III Beslut budget 2025. Nom 2 av utskott och revisorer samt val.

  MK – 19:00

 • 10

  Dec

  Fördjupningsloge Instruktion våra budord.

  MK – 19:00

 • 17

  Dec

  Julloge, samt underhållning av Oscar1 kören

  MK – 19:00