Luntertun
Logemöte. Förklaring INV

2018-11-28

Veteranteckenutdelning.

Broder ExK Christer Jönsson genomförde en förklaring av invigningsgraden. Beslut Budget 2019. 1:a nom val av drätselnämnd, utskott och revisorer.