Luntertun
Logemöte Ballotering Instruktionsföredrag

2018-09-26

Ballotering III. I:a nom. val av ämbetsmän 2019-2020. Instruktionsföredrag Odd Fellow Ordens historia, broder ExCM Anders Jakobsson

FÖREDRAG av Thomas Björklund: "Människan bakom uniformen" i Salongen efter brödramåltiden