Luntertun
Sommarsammanträde med utflykt

2018-08-22

Besök i hamnen i Skälderviken samt på Skånemarin och träbåtsklubben