Luntertun
Odd-milen

2018-05-16

Återkommande vandring om ca 10 km varje onsdag

Som återkommande vana bistår broder Kaplan Hans Hammargren med fika