Luntertun
Sommarmöte med sill

2012-06-23

Kort sommarmöte i Logesalen i Ordenshusdet i Ängelholm med efterfölajnde sillfest.

Egna Bröder och Bröder från 23 Urania och 126 Göinge lät sig väl smaka av framdukad sill i Hantverkshuset. Hit tog samtliga Bröder en promenad efter sommarmötet.