Luntertun
Reception II

2012-05-09

Reception i andra graden i Ordenshuset i Ängelholm.

Receptionen ägde rum tillsammans med Bröder från Logen nr 90 Clementia, Helsingborg.