Luntertun
Reception INV

2017-11-08

Reception i Invigningsgraden i Ordenshuset i Ängelholm.

Denna afton välkomnades ytterligare en broder till vår Orden och Logen 85 Luntertun