Luntertun
Reception I

2017-02-08

Reception i första graden i Ordenshuset i Ängelholm.

Vid en väl genomförd gradgivning upptogs tre av Logens bröder i Vänskapens grad.