Luntertun
Julloge

2016-12-21

Traditionell Julloge

Efter den traditionella Jullogen följde en god måltid och underhållning med vacker sång av Debbie Lesvoix ackompanjerad av broder Thomas Åström.
Under kvällen delades det ut bidrag ur logens Välgörenhetsfond.
Mottagare var Trygghetsjouren i Ängelholm samt Gemenskapsjul i Ängelholm.