Luntertun
Installering

2017-01-25

Högtidlig Installering av ny Ämbetsmän

Den 25 januari var det dags att tacka de avgående Ämbetsmännen för de gångna två åren, och samtidigt önska de nyinstallerade lycka till.
Den traditionsenliga och värdiga installeringen genomfördes av SSkM Mats Ahl tillsammans med övriga Storämbetsmän.