Luntertun
Reception INV

2016-11-09

Reception i Invigningsgraden i Ordenshuset i Ängelholm.

Denna afton välkomnades ytterligare två Bröder till vår Orden och Logen 85 Luntertun.