Luntertun
Reception III

2016-10-12

Reception i III graden

Denna afton fick vi uppleva en reception i Sanningens grad, då tre av Logens bröder fick mottaga denna grad.