Luntertun
Logemöte med besök

2016-09-28

Vid dagens välbesökta logemöte deltog Storsiren samt flertalet storämbetsmän.

Brödralogen 85 Luntertun hade i dag fint besök av vår Ordens nytillträdde Storsire som åtföljdes av flertalet Storämbetsmän.
En mycket trevlig kväll!