Luntertun
Besök av B55 Pax

2016-04-13

Logen besöktes av vår danska vänloge 55 Pax från Hilleröd. Som alltid en mycket trevlig kväll med förbrödring över nationsgränserna!