Luntertun
Reception I

2016-02-10

Reception i första graden i Ordenshuset i Ängelholm.

Vid ett välbesökt logemöte upptogs fyra av Logens bröder samt en broder från B32 Fraternitas i Vänskapens grad.
Besök gärna vår grupp på Facebook för att se fler bilder!