Luntertun
Logemöte

2016-01-27

Vid ett välbesökt logemöte fick vi bl a träffa Ängelholms nya kommunpolis.

Efter den välsmakande middagen talade kommunpolis Fredrik Henriksson bl a om polisens lokala organisation och om brottsligheten i kommunen. Därpå följde en engagerad diskussion med många frågor och synpunkter.