Luntertun
Reception INV.

2015-11-11

Reception i Invigningsgraden i Ordenshuset i Ängelholm.

Denna afton välkomnades ytterligare två Bröder till vår Orden och logen 85 Luntertun.