Luntertun
Reception III

2015-10-14

Två av logens bröder fick mottaga tredje graden.

Vid en mycket väl genomförd gradgivning upptogs ytterligare två bröder i Sanningens grad.