Luntertun
Logemöte

2015-05-27

Vårens sista ordinarie Logemöte.

Så har då vårens sista ordinarie Logemöte avhållits.
Som vanligt med god uppslutning av Logens bröder!