Luntertun
Reception I hos B 32 Fraternitas

2015-04-15

Gradgivning hos B32 Fraternitas i Helsingborg.

Vår broder som var förhindrad att vara med vid vår egen gradgivning, fick i stället mottaga Vänskapens grad hos bröderna i Helsingborg. Med på gradgivningen var även Recipiendens fadder, Br Ingemar Smedlund.