Luntertun
Reception I

2015-02-11

Reception i första graden i Ordenshuset i Ängelholm.

Sex bröder fick denna kväll mottaga första graden.