Luntertun
Ämbetsmannainstallering

2015-01-28

Vid en högtidlig och värdig ceremoni i en fullsatt logesal installerades Övermästare Br PeO Nihlén samt övriga ämbetsmän för terminen 2015-2016.

Installator var Br SSkM Mats Ahl.
Till sin hjälp hade han, för kvällen av Storsiren behöriga Storämbetsmän, Br Rune Johansson B85, Br Kaj Åke Nilsson B90,
Br ExDSS Kent Udén B85, Br DSS Roland Persson B32, Br Anders Enkel B32 samt Br Arne Jacobsson B126.