Luntertun
Installering av 2013-2014 Ämbetsmän

2013-01-23

Vid en högtidlig installeringsceremoni, ledd av Logens egen Broder, Storskattmästare Mats Ahl, som installator installererades Logens ämbetsmän i sina ämbeten.

Storämbetsmännen denna kväll:
Br Sune Malm (StV), Br Arne Jakobsson (SSkM), Br Mats Ahl (Installator), Br DSS Roland Persson (Vise Installator), Br Harry Mathisson (StFS), Br Alf Svensson StK), Br ExDSS Kent Udén (StM)