Luntertun
Logemöte

2020-02-12

2:a Nominering och val StRepr.

Vi gick även igenom motionerna till Storlogemötet.