Luntertun
Logemöte

2020-01-22

1:a Nom val av StRepr.

Vi genomförde 1:a nomineringen av val till Storrepresentant 2020-2024.
Broder Strepr Anders Axelsson, 83 Vågbrytaren, överlämnade Kvarnbykavlen, som har vandrat sedan april 1990. Tanken är att budkavlen ska stimulera till att besöka andra loger. Inom 6 veckor ska budkavlen överlämnas till annan loge, som inte tidigare haft budkavlen. Önskvärt är att minst tre bröder åker på besöket och gör överlämnandet.

Vi får se var den kommer att hamna. Kanske hos er loge, om ni inte redan haft den!

I logesalen hölls även ett föredrag om Livskvalité i stort och om Odd Fellow som Livskvalité.

Bröderna Göran Nilsson och Mats Nilsmo höll ett intressant föredrag i Salongen om Finansieringen av brunnar i utsatta områden i västra Kenya, ett arbete som båda hängivet deltagit i. Med ca 40.000 SEK kan man ordna till en brunn som servar 500-1000 personer med rent vatten.

En variationsrik kväll med andra ord och som vanligt med god mat och härlig stämning!