Luntertun
Logemöte

2020-01-08

Utdelning av veterantecken

Under en mycket fin ceremoni, ledd av vår DSS broder Alf Frithiof, erhöll inte mindre än fem bröder sitt Veterantecken denna kväll för 25 års oavbrutet medlemskap i vår Orden (bröderna i förnamnsordning): Anders Müller, Christer Basander, Peter Wejerfelt, Sten Andersson, Örjan Nilsson.
GRATTIS till er fem bröder och må ni fortsatt vara lika idoga.

Denna kväll firade vi ocksål Thomas Wildey´s födelsedag.