Luntertun
Reception Invigning

2019-11-13

En ny broder invigdes i vår Loge under högtidliga former

Vid Logemötet onsdag 13 november hölls en mycket fin reception i Invigning. Det ceremoniella gjorde som vanligt fantastiskt bra ifrån sig vilket gjorde att vår nye broder kände sig varmt mottagen i Odd Fellows gemenskap och i vår loge.