Luntertun
Logemöte

2019-03-13

Vänafton

Denna kväll bjöds gäster in som visat intresse för att ingå i vår gemenskap. Detta resulterade i att de 4 som kunde närvara även skrev på papper för att ansöka om medlemskap i Logen.