Luntertun
Logemöte.

2019-01-09

Firande av Thomas Wildey´s födelsedag. Veteranteckenutdelning

Denna kväll tilldelades tre bröder veterantecken.