Luntertun
Logens 90-års jubileum

2011-09-14

Logen instituerades den 18 juni 2011 och firade sitt 90-års jubileum med Högtidsloge den 14 september 2011

Mer information om Logens historik och ordenshus finns under resp menyval tv.
På bilderna ses:
1. Närvarande Storämbetsmän
2. Inbjudna ÖM/UM/HP/TjEx
Fylligare historik kommer inom kort att läggas ut!

----------------------------------
(Uppdaterat 110915 2000)