Gustaf Fröding
Kontakt
 • Övermästare

  Namn

  Patrik Igelström

  TelefonOrdinarie

  070-311 75 83

  TelefonAlternativ

  0550-10 555

 • Undermästare

  Namn

  Orla Kristoffersson

  TelefonOrdinarie

  076-326 1079

  TelefonAlternativ

 • Protokollsekreterare

  Namn

  Per Nilsson

  TelefonOrdinarie

  070-889 72 12

  TelefonAlternativ

 • Ceremonimästare

  Namn

  Jonas Larsson

  TelefonOrdinarie

  TelefonAlternativ

  070-579 80 94

 • Kaplan

  Namn

  Claes Holmberg

  TelefonOrdinarie

  076-855 60 17

  TelefonAlternativ

 • Finanssekreterare

  Namn

  Per-Jan Ericsson

  TelefonOrdinarie

  070-207 80 16

  TelefonAlternativ

 • Skattmästare

  Namn

  Anders Molander

  TelefonOrdinarie

  070-778 27 22

  TelefonAlternativ

 • Tjänstgörande Exövermästare

  Namn

  Håkan Nordlöf

  TelefonOrdinarie

  TelefonAlternativ

  070-311 49 20

 • Storrepresentant

  Namn

  Göran Johansson

  TelefonOrdinarie

  070-617 23 26

  TelefonAlternativ

 • Lägervärd

  Namn

  Orla Kristoffersen

  TelefonOrdinarie

  076-326 10 19

  TelefonAlternativ

 • Lägervärd

  Namn

  Jonas Larsson

  TelefonOrdinarie

  TelefonAlternativ

  070-579 80 94