Värmland
Information

Logens sammanträden hålls första och tredje fredagen i månaden, dock ej under juni, juli och augusti.
Under juni och augusti har logen sammanträden andra fredagen. Inget sammanträde hålls i juli.

Mötena börjar klockan 19.15. Anmälan till brödramåltiderna senast klockan 18.00 onsdagen före mötesdag
på telefon 0590-701 76.

Logens besöksadress: 
Hötorget 3, Filipstad 

Logens postadress:
Logen nr 76 Värmland
Box 123
682 23 FILIPSTAD

Telefon: 0590-10411 Postgiro: 3 14 56 - 7