Värmland
Ordenshuset

Arbetet i logen har i alla tider varit beroende av lämpliga lokaler.

1920-1934 var verksamheten förlagd till en sjurumslägenhet vid Kungsgatan 3. I början av 30-talet fann man lokalerna både för trånga och otidsenliga. Vissa planer på uppförande av en egen fastighet dryftades, men dessa planer skrinlades. I stället för eget byggande framlades ett annat förslag, att efter vissa ändringsarbeten kunde en lokal på Kungsgatan 11, vara ett gott alternativ för ny logelokal.

Arbetet bekostades av husägaren och logens kostnader för inredningen blev 5.500 kronor. För den konstnärliga utsmyckningen anlitades konstnären Thor Fagerkvist, som bland annat gjorde en stor takmålning. Ordenslokalen på Kungsgatan 11 invigdes i början av 1935, men under 50-talet började man åter diskutera egna lokaler. Den 13 januari 1953 bildades en grupp av bröder med ÖM Ivar Wittberg i spetsen, för att förhandla med Filipstads stad om köp av Övre Kallsteniigården vid Hötorget. Detta drog ut på tiden, men den 17 mars 1959 undertecknades köpekontraktet.

Köpeskillingen uppgick till 64.000 kronor. Fagerkvists takmålning flyttades till den nya logesalen och invigningen av de nya lokalerna ägde rum den 3 februari 1962 i närvaro av storsiren Ivan Dahlgren.