Värmland
Historik

Initiativtagare till logen nr 76 Värmland var stationsinspektören Karl Lundahl i Persberg.

Tillsammans med ett tiotal personer bildade han den 3 januari 1920 en Odd Fellow-klubb med uppgift att samla medlemmar och förbereda logebildningen.

Bägge uppgifterna löstes på ett utmärkt sätt. Den 16 oktober samma år kunde storsiren i svenska storlogen Wilhelm Laurentz, åtföljd av storsekreteraren Fredrik Geijer och stormaskalken John Friestedt inviga logen. Inte mindre än 66 inträdessökande upptogs som medlemmar och erhöll omedelbart logens samtliga grader. Tillsammans med stiftarna, kunde logen nr 76 Värmland starta sin verksamhet med 79 medlemmar.

Idag är medlemsantalet 125 bröder.