Christopher Polhem
PUB afton i Odd Fellow huset

2016-03-18

Systrar, bröder, Frimurare, Göter med fler samlades den 18 mars till gemensam Pub afton.

Det blev en välbesökt PUB afton i vårt hus den fredag den 18 mars. Stundtals blev det kö för att hitta en sittplats för att äta.
Roligt var att såväl systrar och bröder med respektive och vänner, samt Frimurare och några från Götiska förbundet infann sig.
Med det goda deltagandet denna gång, planeras nu troligen fler PUB aftnar i huset