Christopher Polhem
Installering av logens nya ämbetsmänn

2016-01-26

Logens ämbetsmän för perioden 2016-2017 installerades vid sammanträdet den 26 jaunuari.

DSS Björn Olsson var installator och som övriga storämbetsmän agerade StRepr Evert Jenhall som Vice storsire, StRepr Lars Friestedt som storsekreterare, StRepr Kjell Axelsson som storskattmästare, StRepr Åge Johannessen som storkaplan, StRepr Lars Bratt som storvakt och logens StRepr Ove Gregart som stormarskalk.

Avgående övermästare Tommy Wester avtackades och installerades som ExÖM. Lars Söder installerades som logen nya övermästare, Thomas Carlberger som undermästare, Björn Rosvall som protokollsekreterare, Bo Bjerkliden som kaplan och Claes Kallioniemi och Leif Karlsson för ytterligare en period som ceremonimästare resp. finanssekreterare.

Bröderna Claes Kallioniemi, Michael Möller, Thomas Carlberger och Bo Sundström tilldelades hedersregalie för att ha två perioder på sina ämbeten.

ExUM Jörgen Esbjörnsson delade ut sitt gåva i form av ett flaskskepp i glas till logens lägervärdar Kjell Nilsson och Lennart Karlsson för logens goda närvaro på lägerets möten under den gångna perioden.