Christopher Polhem
Nya veteraner

2015-05-12

Två nya veteraner vid logemötet den 12 maj

Vid logens sammanträde den 12 maj utdelade DSS Björn Olsson veterantecken till bröderna Anders Hugo och Magnus Gustafsson.
Bröderna invigdes båda i vår egen loge 1990, och fick alltså efter 25 års medlemskap i vår Orden mottaga sitt veterantecken.
Vid den efterföljande måltiden höll övermästare Tommy Wester tal till de nyblivna veteranerna, och Magnus Gustafsson höll ett uppskattat tacktal för veteranerna.