Christopher Polhem
Seniorklubbens lunchmöte 24 mars 2015

2015-03-24

Intressant föredrag om sina böcker av Allan Johansson

TTELA:s förre chefredaktör Allan Johansson var inbjuden till lunchmötet och berättade om sina historiska romaner Fritt fall, Nordkap och Utvägar.
Allan berättade hur han vävt in verkliga händelser som skett i trakten, t. ex. jordfallet vid Åkerström 1648, arbetet med och invigningen av Trollhättans Kyrka 1862, byggnationen av slussar och kanalled med mera, i sin skildring av en stor familjs öden och levnad.
Allan ger i sina böcker en bit levande historia om människorna i 1800-talets Trollhättan.

Eric Blom tackade Allan Johansson för det intressanta och informativa föredraget.
Vid den avslutande måltiden framförde Ordf. Bo Sundström sitt tack till de bröder som arrangerat dagens möte