Brödraloge 65

Stockholm

Stockholm
Historik

Fredagen den 20 april 1917 samlades några bröder från Logen Nr 6 Holmia för att diskutera bildandet av en ny Odd Fellow loge i Stockholm

Man beslöt att gå vidare med detta, och kallade till ett nytt möte, Söndagen den 29 april. Vid detta möte togs ett beslut att bilda en klubb. Till ordförande valdes K.G. Fellenius, det betonades att anledningen till bildandet av den nya klubben, inte alls bottnade i att skilja sig från de gamla bröderna, utan det faktum att Logen Nr 6 Holmia hade växt sig så stor, att närmare bekantskap mellan bröderna var svår att upprätthålla.

Den nya Odd Fellow-klubben växte hastigt och redan den 2 juni 1917 kunde den instutieras och konstituera sig under namnet Logen n:r 65 Stockholm. Den blev den åttonde logen i Stockholm. K.G. Fellenius blev logens förste Övermästare.

De flesta stiftarna härstammade från logen Nr 6 Holmia. Redan efter första logemötet var medlemsantalet 55 bröder varav nyinvigda var 27 bröder. Logen växte och efter första arbetsåret var man 83 medlemmar.Efter 5 år var medlemsantalet 168 bröder. Den 14 april 1926 flyttade logen nr 65 Stockholm från Klara Västra Kyrkogata till Västra Trädgårdsgatan 11, nuvarande adress för logen.

Antalet bröder hade då stigit till 197. Detta medlemsantal har i stort varit det som logen haft genom alla år. Det utåt synliga resultatet av de gångna årens verksamhet är att logen har en god medlemsnumerär och en tillfredsställande ekonomi.